PRONOR IndustriTeknik as har indgået en aftale om at bistå SH Group A/S med elektromekaniske reparationer på skibe, platforme og i industrien

Et samarbejde mellem to store danske specialist-virksomheder styrker de fælles maritime kompetencer til servicering, vedligehold og reparationer af maritime- og industritekniske installationer.

PRONOR IndustriTeknik as skal fremover bistå med de elektromekaniske vedligeholdelses- og reparationsopgaver for SH Group A/S i forbindelse med service, vedligehold og reparationer af skibe, boreplatforme og andre offshoreinstallationer samt i større industrivirksomheder.

Mens PRONOR IndustriTeknik as er specialist indenfor reparation og service af blandt andet elmotorer, generatorer, pumper og gear, er SH Group A/S selv specialist i blandt andet hydrauliske og el-tekniske løsninger på skibe og offshore-installationer samt i industrien.

Fleksibilitet og kapacitet

Med samarbejdet kan SH Group A/S og PRONOR IndustriTeknik as byde ind på større og samlede service- og reparationsopgaver.

”Vi ser mange spændende perspektiver i samarbejdet. Vi sikrer fleksibiliteten i dagligdagen og samtidig har vi kapaciteten, når der kommer større reparationsopgaver. De store skibe kan have mange motorer og generatorer, der skal repareres og vedligeholdes på samme tid. Det skal ofte ske på relativ kort tid, men vi har kapaciteten til at skrue op og ned – og dermed stille med det nødvendige mandskab. Det samme gælder på offshore-platforme og i industrien,” siger adm. direktør Søren Nedergaard fra PRONOR IndustriTeknik as.

Samarbejdet er kommet i stand, da SH Groups tidligere samarbejdspartner, ABB, har lukket de danske elektromekaniske aktiviteter ned.

”De mindre opgaver kan vi løse ombord på skibene, platformene eller i virksomhederne, men er der tale om større motorer eller generatorer, vil serviceringen typisk finde sted i vores værkstedsfaciliteter i Ringe eller i Aarhus, hvor vi har bedre plads og udstyr til at håndtere de større enheder,” siger Søren Nedergaard.

Specialiseret samarbejdspartner

Hos SH Group glæder Flemming Slumstrup, Head of Electrical Service, sig også over aftalen:

”Det er et set-up, vi har arbejdet på af få etableret gennem længere tid, og vi har tidligere arbejdet sammen med PRONOR IndustriTeknik på ad hoc-opgaver. Når vi byder ind på større service- og reparationsopgaver, er det vigtigt for os at have en kompetent og specialiseret samarbejdspartner på de opgaver, der ikke er vores kerneområder,” siger Flemming Slumstrup