Energioptimering

ENERGIOPTIMERING AF PRODUKTIONS- OG PROCESSANLÆG

Pronor IndustriTeknik er din partner i forbindelse med energioptimering af dine produktions- og procesanlæg. 45% af verdens el-forbrug bliver brugt til drift af elmotorer. Der er mange penge sparet ved at vælge den rigtige elmotorer og frekvensomformer til applikationen. PRONOR hjælper med at beregne besparelsen og måle energiforbruget før og efter ændringen. PRONOR hjælper også med at søge energitilskuddet hos energiselskaberne. Typisk er der en tilbagebetalingstid på 12-24 mdr. ved at skifte en gammel IE1 eller IE2 elmotor, til en høje energieffektiv IE4 eller IE5 elmotor. Der er især store energibesparelser at hente ved elmotorer som kører 24/7/365 dage om året, typisk ventilations- og pumpemotorer.

Ved skift til høj energieffektive IE4 eller IE5 elmotorer:

  • Reducer typisk energiforbruget med op til 25 %.
  • Typisk tilbagebetalingstid på investeringen er under 1 år.
  • Er især velegnet til større motorer som kører 24/7/365 dage om året.

tal med den rigtige fagmand

Vær sikker på at komme til at tale med den helt rigtige medarbejder, når det handler om        Optimering & Rådgivning.

45% af hele verdens el-forbrug bliver i dag brugt til drift af elmotorer.

40 procents energibesparelse med ny synkron reluktansmotor

Svendborg Kraftvarme har fået ny motor til sin sugetræksblæser – efter analyse af de seneste tre års energiforbrug. Udskiftningen er sket i samarbejde med PRONOR IndustriTeknik.

Læs artiklen i Maskinmesteren her.