Tilstandsanalyser

PRONOR laver ANALYSER VED HJÆLP AF vIBRATIONSmåLINGER

Vibrations- og frekvensanalyser er et suverænt værktøj til at bestemme tilstande på roterende maskiner. Ved mistanke om problem i en maskine, kan man med stor fordel foretage en frekvensmåling og efterfølgende analyse. Ud fra denne analyse, kan det bestemmes, hvor i maskinen det aktuelle problem er (motor, lejer, kobling, gear o.l.), og derved undgår man at skulle adskille hele maskinen, men kun den del, hvor problemet er. Desuden vil man, over tid, være i stand til at ”finde det svage led i kæde”.

Metoden er ikke destruktiv, hvilket vil sige at maskinen ikke skal adskilles eller være standset for at foretage målingerne, men kan i langt de fleste tilfælde foretages under normal produktion. Ved at foretage minimum 3 målinger over tid, vil man være i stand til at forudse hvornår det er nødvendigt at tage maskinen ud til et planlagt eftersyn, og derved undgå et uønsket stop / nedbrud.

Med tilstandsanalyser vil man opnå følgende fordele:
• Opnå øget produktivitet, nedbrud undgås
• Opnå forbedret økonomi, på bundlinjen.
• Planlægge det optimale tidspunkt, hvornår reparationen skal udføres.
• Bestille de relevante reservedele til opgaven, så de er klar når reparationen skal udføres.
• Bruger egne og andres ressourcer optimalt.
• Finde det ”svage” led i maskinen.

I over 15 år har PRONOR IndustriTeknik udført frekvens målinger hos vores kunder. Gennem disse år har vi i tæt samarbejde med adskillige af vores kunder formået at optimere deres produktions anlæg, så deres anlæg i dag har en betydelig længere levetid, end da vi startede med frekvensmålingerne.

tal med den rigtige fagmand

Vær sikker på at komme til at tale med den helt rigtige medarbejder, når det handler om           Optimering & Rådgivning.