Reparation – eller ny motor?

Pronor IndustriTeknik har repareret en 25 år gammel 500 kW-motor for Fjernvarme Fyn. Businesscasen viser, at det mange gange bedre kan betale sig at reparere en ældre motor frem for at købe en ny.

Kan det betale sig at renovere en ældre og tidligere havareret 500 kW-motor? Sådan lød spørgsmålet hos Fjernvarme Fyn, da man stod med en havareret sugetræksmotor. Den fejlramte 500 kW-motor er 25 år gammel og bruges til daglig som recirkulationsblæser på røggas fra kedlen på Fynsværkets blok 7. »Af hensyn til vores driftssikkerhed skal vi altid have en 500 kW-reservemotor klar, da vi bruger denne motortype flere steder på hos Fjernvarme Fyn,« siger Asbjørn Lyse, el-ingeniør på Fynsværket.

Fejl i rotorstavene

Der skulle findes en løsning. Hurtigt. »Vi kontaktede Pronor IndustriTeknik, som vi har et langvarigt samarbejde med. Pronor har stor erfaring og kompetencer med renovering og udskiftning af store elmotorer,« siger Erling Damgaard, teamleder for værkstedet hos Fjernvarme Fyn. »Pronors konklusion er, at fejlen ligger i kernen af den elektromagnetiske proces, nemlig at motoren på grund af fejl i rotorens stave er meget følsom for overstrømme. Derfor er den eneste rigtige løsning at skifte stavene,« siger Asbjørn Lyse.

Fordele ved reparation

Da tilbuddet på en løsning kom fra Pronor, havde Fjernvarme Fyn sonderet markedet for en ny tilsvarende 500 kW-motor. »Vores konklusion var, at en ny motor ville blive cirka dobbelt så dyr som en reparation, og at leveringstiden ville være 2-3 gange længere end en reparation. Så ud over merprisen ville vi også stå uden backup-motor i et par måneder. Det ville give to måneders ekstra sårbarhed ved andre havarier. Det vurderede vi, sammen med merprisen for den nye motor, faldt ud til fordel for reparationen, som kunne klares på omkring en måned,« siger Asbjørn Lyse.

Vigtig garanti

»Ud over prisen er det vigtigt for os, at Pronor er villig til at give os en garanti for det udførte arbejde. Når vi vælger at ofre endnu en reparation på en ældre, tidligere fejlramt motor, er det meget troværdigt, at Pronor tør udstede en garanti – det er næsten lige så godt som at få en helt ny motor tilbage,« siger Asbjørn Lyse, som håber at den reparerede motor har 10-15 års yderligere levetid foran sig.