Nykøbing Sj Varmeværk har driftsansvar for flere varmecentraler i Odsherred og har fået løftet sit vedligehold og dermed forsyningssikkerheden i kraft af en serviceaftale med PRONOR IndustriTeknik.

 

Nykøbing Sj Varmeværk

 • Etableret 1964.
 • Nykøbing Sj Varmeværk leverer varme til 2.000 kunder.
 • Der produceres årligt 50.000-55.000 MWh varme.

Varmeproduktion er fordelt på:

 • 3.000 MWh på gasmotorer.
 • 20.000 MWh på gaskedel.
 • 10.000-15.000 MW på elkedel.
 • 12.000 MWh på solvarme.
 • Driftsaftale med Odsherred Varme A/S om daglig drift af flere lokale varmeværker med i alt 1.500 kunder.
Præventivt vedligehold i Odsherred

Nykøbing Sj Varmeværk har cirka 2.000 kunder i sit eget forsyningsområde, men derudover tager værkets fem driftsmedarbejdere sig af flere lokale varmecentraler i nabobyerne som følge af en aftale med Odsherred Varme, der er en del af Odsherred Forsyning. Denne aftale berører cirka 1.500 fjernvarmekunder i nabobyerne – så værket skal sikre fjernvarmen til i alt cirka 3.500 kunder.

»Vi har i alt 13 gasmotorer, 6 gaskedler, et par biomasseanlæg, et stort solvarmeanlæg, to varmepumper og 200 km fjernvarmeledninger at drifte og vedligeholde, og vores driftsmedarbejdere skal klare de daglige opgaver på alle varmeværkerne, som vi har ansvaret for. Men sideløbende har vi en serviceaftale med PRONOR IndustriTeknik, som står for et årligt eftersyn af motorer og pumper på alle varmecentralerne. På den måde har vi fået et stort løft af vores vedligehold, så vi både har bedre føling med anlæggene og hurtigt får løst de problemer, som måtte opstå,« siger driftsleder Klaus Hansen, Nykøbing Sj Varmeværk.

Varmen i Nykøbing Sjælland bliver om sommeren lavet på et 15 MW solvarmeanlæg, mens varmeproduktionen resten af året foregår på en elkedel, gaskedler, gasmotorer og et træpilleværk. På de øvrige varmeværker i Odsherred er det anlæg med gasmotorer, gaskedler og senest to varmepumper, som står for varmeforsyningen.

»Vi har brug for anlæg, der altid er til rådighed for både varme og elproduktion. Ud over at levere varme, som er vores vigtigste opgave, står vi også til rådighed for elmarkedet. Vi kan levere strøm med vores gasmotor, når prisen er gunstig, og vi laver varme med vores elkedel, når prisen er tilsvarende attraktiv. Så både vores varme- og el-producerende anlæg skal altid stå klar,« siger Klaus Hansen.

 

Årligt serviceeftersyn

Til den opgave er værkets største motorer og pumper afgørende – både interne pumper, som cirkulerer vandet gennem kedler, og de store pumper, som sender varmen ud til kunderne og holder trykket i ledningsnettet.

Siden 2018 har Nykøbing Sj Varmeværk haft en serviceaftale med PRONOR IndustriTeknik, som omfatter et årligt serviceeftersyn på alle motorer og pumper på både varmeværkets egne anlæg og de varmecentraler, som hører under Odsherred Varme.

Ud over det årlige serviceeftersyn har der ved flere lejligheder været brug for, at PRONOR IndustriTeknik rykkede ud til mere akutte opgaver.

»Det er en stor fordel med en servicepartner, som kender alle vores anlæg. PRONOR har registreret alle de komponenter, som de servicerer, i deres eget system og kan derfor hurtigt identificere dem helt præcist, når vi står med en konkret opgave. Efterhånden har de opbygget et godt kendskab til motorer og pumper og kan rådgive os, når vi står i en situation, hvor vi skal vurdere, hvad og hvor hurtigt der skal gøre noget. Vi har ikke reservepumper eller anden redundans, så vores motorer og pumper skal være til rådighed hele tiden,« siger Per Friis, driftsassistent, Nykøbing Sj Varmeværk.

Servicebesøg

Servicebesøg fra PRONOR IndustriTeknik kan altid tilpasses kundens ønske, men indeholder som hovedregel:

 • Registrering og oprettelse af enheder i PRONOR IndustriTeknik-servicemodul.
 • Visuel inspektion af enhed for fejl og utætheder med videre.
 • Stetoskoplytning.
 • Digital sumtest som måler vibrationer og lejetilstand, hvorefter værdierne påføres rapport og kan følges fra gang til gang.
 • Udarbejdelse og fremsendelse af rapport.

Store motorer og pumper

I alt har varmeværket op mod 100 små og store motorer og pumper på de varmecentraler, som er omfattet af driftsansvaret. Til daglig runderer varmeværket selv og holder på den måde føling med anlæggene. Medarbejderne kan som regel opdage, hvis der er problemer under opsejling.

»Vi står selv for alle de daglige service- og vedligeholdsopgaver og har udarbejdet vedligeholds- og serviceplaner med faste intervaller, som vi følger, men til de større motorer og pumper, som er koblet med aksler, kan vi se en fordel i at have eksperter som PRONOR til at stå for service, eftersyn og vedligehold. De store pumper er hjertet på varmeværkerne og må ikke stå af,« siger Klaus Hansen.

PRONOR IndustriTeknik har udstyr til at lytte på anlæggene og finde ud af, om der er problemer under opsejling på det elektromekaniske og roterende udstyr.

»De små cirkulationspumper kan vi selv skifte, men de helt store pumper, som kræver særligt udstyr, lader vi PRONOR om at klare. Hvis vi konstaterer problemer, for eksempel en lækage, kontakter vi PRONOR og tager en drøftelse. Hvis det er akut, kommer de med det samme, og ellers aftaler vi et besøg snarest belejligt. Det er en god sikkerhed at have – at vi har ekspertise så tæt på, og nogle gange klarer vi problemer eller spørgsmål på telefonen. Hvis man står alene på en vagt, kan det være en stor hjælp at kunne ringe og få en vurdering af en problemstilling, og hvor alvorlig den er,« siger Per Friis.

Ny teknisk viden

Samarbejdet med PRONOR IndustriTeknik har også givet Nykøbing Sj Varmeværk ny viden om særlige tekniske områder.

»Som følge af rådgivning fra PRONOR har vi valgt at investere i keramiske lejer i nogle af vores pumper, hvor kuglelejerne ellers bliver ødelagt af frekvensomformerne, som laver mærker i kuglerne. Keramiske kuglelejer fjerner strømmen, så kuglerne ikke tager skade, og vi ikke står med en havareret 110 kW pumpe. Keramiske lejer er ikke billige, men vi har valgt at tage investeringen for at højne vores forsyningssikkerhed. Vi var ikke opmærksom på den type løsning, før vi fik rådgivning fra PRONOR, « siger Per Friis.

PRONOR IndustriTeknik har haft nogle af værkets pumper på værksted for at dreje nye bøsninger i, så det er nemmere at skifte pakdåser. De kan også stille med nødvendigt løftegrej ved tunge on-site-opgaver og har ofte reservedele på lager hvis nødvendigt. Nykøbing Sj Varmeværk oplever PRONOR IndustriTeknik som en proaktiv partner, der selv tager initiativ, når tiden for serviceeftersyn nærmer sig.

»Vi har også en dialog med PRONOR om forventet levetid på motorer og pumper og lytter i det hele taget til deres rådgivning. For eksempel er vi blevet meget opmærksomme på vigtigheden af at bruge de rette smøremidler til lejer. Smøremidler kan virke som sandpapir, hvis man anvender dem forkert. Det betyder meget for driftssikkerhed og levetid, at man bruger de rigtige smøremidler på den rigtige måde og i rigtig dosis. Det var vi nok ikke helt klar over før samarbejdet med PRONOR. Så alt i alt har vi fået løftet vores vedligehold, og det giver ro i maven, at vi ved, at vi har dygtige folk i baghånden, som kender vores anlæg godt. Heldigvis har PRONOR også bekræftet os i, at vi har gjort mange ting rigtigt, inden vi indledte vores samarbejde,« siger Klaus Hansen.

 

Tilstandsbaseret vedligehold

Hos PRONOR IndustriTeknik ser man Nykøbing Sj Varmeværk som et godt eksempel på fordelene ved et samarbejde med en fast serviceleverandør.

»Vi har efterhånden oparbejdet et godt kendskab til motorer og pumper på alle de varmecentraler, som varmeværket i Nykøbing Sjælland står for driften af. Vi har gradvist opbygget et tilstandsbaseret vedligehold, så værket i langt højere grad er sikret mod uventede driftsproblemer. Det handler om, at de regelmæssige serviceeftersyn virker præventivt, fordi alvorlige problemer bliver taget på forkant, så man ikke pludselig står i en situation, hvor man ikke kan levere varme eller strøm som ønsket,« siger Lars Larsen, salgschef hos PRONOR IndustriTeknik.

Finder man under serviceeftersyn problemer på pumper eller motorer, kan de trækkes ud til planlagt service og reparation on-site eller på PRONOR IndustriTekniks værksted. Men trods de årlige eftersyn er det ikke muligt helt at gardere sig mod problemer. Her kan PRONOR IndustriTeknik rykke hurtigt ud – efter en indledende afklaring med værket om problemets alvor.

Nogle reparationer udføres på stedet, andre gange kræver det afmontering og udførelse af arbejdet på PRONOR IndustriTekniks værksted, hvor der blandt andet er mulighed for udførsel af særlige tests af udstyret.

PRONOR IndustriTeknik har værksted i Haslev og kan derfor hurtigt og effektivt servicere alle sine sjællandske kunder.

»Hvis nødvendigt rykker vi ud aften, nat, weekend, helligdage og ferier. Det er en del af vores serviceaftaler, at vi giver vores kunder meget favorable vilkår også på de skæve tidspunkter, som ellers kan være dyre at få leveret service på,« siger Lars Larsen. Salgschef

Udarbejdelse af servicerapport

Servicebesøg fra PRONOR IndustriTeknik kan altid tilpasses kundens ønske, men indeholder som hovedregel:

 • Beskrivelse af teknisk tilstand af undersøgte komponenter.
 • Anbefalinger til service, reparationer, vedligehold.
 • Økonomisk overslag på anbefalede reparationer, service og udskiftninger.
 • Levering af digital servicerapport til kundens vedligeholds- og budgetsystem.

Karakterskala fra 1 til 5

Udstyr tildeles en karakter fra 1 til 5, som karakteriserer et stigende behov for udbedrende indgreb. 1 er normal tilstand uden behov for yderligere tiltag. … 5 er et akut problem med stor risiko for snarligt havari.

Farvekode indikerer fare-niveau:

Rød: Fare – alvorligt her-og-nu-problem.

Gul: Alarm – kræver ekstra opmærksomhed.

Grøn: Ingen handling nødvendig.

Du kan downloade den oprindelige artikel fra Maskinmesteren i juni 2021 her.

Kilde: Maskinmesteren