Nykøbing Sjælland Varmeværk har driftsansvar for flere varmecentraler i Odsherred og har fået løftet sit vedligehold og dermed forsyningssikkerheden i kraft af en serviceaftale med PRONOR IndustriTeknik as. Læs artikel ved at klikke  på billedet: