Pressemeddelelse

Trekantområdets varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) indleder serviceaftale med Pronor IndustriTeknik as.

I juni måned 2016 udsendte TVIS udbud på, at indgå en serviceaftale på vedligehold og reparation af deres boosterpumper og returpumper i transmissionssystemet, som strækker sig fra Bredballe i nord til Kolding i syd via 83 kilometer transmissionsledning fordelt på 29 vekslerstationer og 5 pumpestationer.
PRONOR IndustriTeknik as blev valgt af TVIS som den foretrukne servicepartner, og samarbejdet startede den 1. oktober 2016.
– Vi valgte PRONOR IndustriTeknik, fordi vi søgte en konkurrencedygtig partner med kompetencer indenfor flere områder. Vores nye partner skulle servicere og reparere vores mange AC- og DC-motorer og lave service på styretavler og automationsløsninger. Den partner fandt vi i PRONOR, som både har en elektromekanik- og en automationsafdeling, der kan løfte de vedligeholdsopgaver, som TVIS står med, siger TVIS’ vedligeholdschef Tommy Hermann.

30 års stabil forsyning

TVIS køber overskuds- og affaldsvarme og leder den ud til seks lokale fjernvarmeselskaber, som fordeler varmen til cirka 55.000 virksomheder, institutioner og husstande med et forbrug, der svarer til 183.000 borgere eller 83.000 husstande. TVIS udnytter overskudsvarme fra SHELL Raffinaderiets kølevands- og raffineringsprocesser, DONG Energy/Skærbækværket og affaldsforbrændingsanlægget Energnist i Kolding.
– Det er vigtigt for TVIS at have en stabil forsyning, og det kræver kompetent og effektiv vedligehold på hele forsyningssystemet, der ikke har været ude af drift, siden de startede for 30 år siden. Derfor er det et vigtigt og ansvarsfuldt samarbejde for os at indgå i, siger adm. direktør, Søren Nedergaard fra Pronor IndustriTeknik. Salgsingeniør, Lars Larsen, er også yderst tilfreds med det nye samarbejde.
– Netop kunder som TVIS og andre indenfor fjernvarmeområdet og varmetransmission udgør en stor del af vores kundegrundlag, og det arbejde, de skal have udført, falder helt ind under vores kernekompetencer. Vi ser derfor frem til et langvarigt og konstruktivt samarbejde med TVIS, udtaler Lars Larsen.